@eigeradventure

12351 Likes

Mendaki gunung merupakan jalan untuk mendidik diri, mengenali diri, dan memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. -Djukardi “Bongkeng” Adriana . Photo by: @amalfahry (Weekly finalist of #EigerPhotoPick) . #EigerAdventure #EigerTropicalAdventure #ExploreToShare #Riding #Adventure